Nieuw reglement voor stadsdichterschap

OPENBARE FUNCTIE. De Stichting Hengelo Leest heeft het reglement vastgesteld voor de rol en taken van de stadsdichter en ook voor de verkiezingen ervan, die eens per twee jaar zullen plaatsvinden. Marijke Agterbosch is thans de stadsdichter van Hengelo. In het voorjaar van 2019 zal een nieuwe stadsdichter worden aangesteld.

ROL EN TAKEN VAN DE STADSDICHTER

Artikel 1

De stadsdichter bekleedt een openbare functie. Hij/zij wordt steeds voor een periode van twee jaar aangesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Hengelo. De ondersteuning van de stadsdichter is de verantwoordelijkheid van de Stichting Hengelo Leest.

Artikel 2

De gemeente Hengelo heeft voor de periode 2019 t/m 2021 een vergoeding voor de stadsdichter beschikbaar gesteld. Dit bedrag is geoormerkt bij Hengelo Leest en bedraagt per zittingsjaar €800 incl. btw, uit te keren in termijnen van €400 aan het eind van elke halfjaarlijkse periode.

Artikel 3

De stadsdichter draagt bij aan het sociaal-culturele klimaat van de gemeente Hengelo. In zijn/haar ambtstermijn van twee jaar schrijft hij/zij minimaal 8 gedichten per jaar over de volgende zaken:

 1. op eigen initiatief, over gebeurtenissen die hij/zij zelf van belang vindt;
 2. op verzoek van de gemeente Hengelo;
 3. op verzoek van Hengelose organisaties, instellingen en privépersonen.

De onder 2 en 3 bedoelde verzoeken zijn niet dwingend; de stadsdichter bepaalt zelf of hij/zij hieraan gehoor geeft. In bepaalde gevallen – ter beoordeling van de stadsdichter en in overleg met Hengelo Leest – kan hij/zij hiervoor per gedicht een extra vergoeding vragen van minimaal €100 incl. btw.

Artikel 4

De gedichten van de stadsdichter worden gepubliceerd op de website van Hengelo Leest en de weblog van de stadsdichter op de site van Bibliotheek Hengelo. Hiertoe neemt de stadsdichter zelf het initiatief. Ook draagt hij/zij voor uit eigen werk tijdens culturele activiteiten en andere belangrijke gebeurtenissen in de stad. Tevens kan de stadsdichter in overleg met Hengelo Leest zelf het initiatief nemen tot het organiseren van andere activiteiten.

Artikel 5

Aan het eind van zijn/haar ambtstermijn kan de stadsdichter in overleg met Hengelo Leest de uitgave van een dichtbundel verzorgen, mits daarvoor extra financiering beschikbaar is. Ook stelt de stadsdichter dan een verslag op van zijn/haar in deze periode opgedane ervaringen.

SELECTIE VAN DE NIEUWE STADSDICHTER

Artikel 6
De Stichting Hengelo Leest organiseert tweejaarlijks de selectie van de nieuwe stadsdichter. Daartoe wordt een driehoofdige commissie in het leven geroepen, samengesteld uit de aftredende stadsdichter en twee leden van buiten Hengelo Leest. De selectiecommissie rapporteert aan Hengelo Leest.

Artikel 7

Kandidaten voor de functie van stadsdichter dienen te voldoen aan de volgende formele criteria:

 1. Hij/zij is 18 jaar of ouder en woonachtig in Hengelo;
 2. Hij/zij vervult geen publieke positie bij een politieke partij of een geloofsgemeenschap. Met deze restrictie wordt benadrukt dat de stadsdichter een onafhankelijke, verbindende functie bekleedt voor de hele Hengelose samenleving.

Artikel 8

Kandidaten dienen te beschikken over voldoende, reeds bewezen dichterlijke kwaliteiten. Daartoe worden reeds gepubliceerde gedichten van potentiële kandidaten getoetst aan de volgende inhoudelijke criteria:

 1. originaliteit/authenticiteit;
 2. aantrekkingskracht (word ik geraakt, humor, beeldende kracht);
 3. consistentie (kwaliteit in taal en vorm, relatie vorm en inhoud);
 4. binding met de stad/motivatie;
 5. toegankelijkheid;
 6. klankrijkdom (ritme/muzikaliteit).

Artikel 9

Voor zover mogelijk wordt nagegaan in welke mate kandidaten beschikken over voldoende kwaliteiten op het gebied van een goede voordracht en presentatie, die een rol spelen bij optredens in het openbaar.

Artikel 10

Aan de hand van de onder de artikelen 7, 8 en 9 genoemde criteria stelt de selectiecommissie een lijst op van potentiële kandidaten, gerangschikt naar de mate waarin zij aan die criteria voldoen. Deze lijst is strikt vertrouwelijk en alleen bekend aan de leden van de commissie.

Artikel 11

De kandidaat die als eerste op de lijst staat, wordt door de selectiecommissie uitgenodigd voor een gesprek, waarin wordt nagegaan of hij/zij bereid is de functie van stadsdichter voor de periode van 1 april 2019 tot 1 april 2021 op zich te nemen. Indien de betreffende kandidaat het aanbod afwijst, wordt de ranglijst in volgorde van plaatsing verder afgewerkt.

Artikel 12

Nadat een door de commissie geselecteerde kandidaat positief op het aanbod heeft gereageerd, wordt dit zo snel mogelijk via een persbericht bekend gemaakt. De eerste publieke presentatie van de nieuw gekozen stadsdichter vindt plaats tijdens de in maart 2019 te organiseren ‘Boekenballade’ in Metropool. De officiële bekrachtiging van de benoeming door het College van Burgemeester en Wethouders vindt plaats in overleg met de gemeente.

Aldus vastgesteld te Hengelo op 23 augustus 2018 in de algemene vergadering van Stichting Hengelo Leest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.