Gezamenlijke verklaring HeArtGallery en 074 PK

Aan het college en de raad van de gemeente Hengelo,

KUNSTBELEID. De laatste dagen is er veel gezegd en geschreven over kunstbeleid, kunstpausen, ruggen tegen elkaar, Huis der Kunsten, hand ophouden, tweespalt en nog wat zaken die de professionele beeldende kunst in Hengelo betreffen.

Ondertekenaars van dit schrijven kregen de behoefte hier gezamenlijk op te reageren. Een zichzelf respecterende stad kent het faciliteren van beeldende kunst, literatuur, muziek, theater en sinds halverwege de vorige eeuw ook de amateuristische kunstbeoefening. In Hengelo zijn deze pijlers van de beschaving, vooral door het particulier initiatief in het leven geroepen en gehouden.

Op dit moment kent Hengelo slechts een handjevol ‘instellingen’ voor professionele beeldende kunst. Deze ‘instellingen’, allemaal met hun eigen ruimte, doelstellingen en programmering, worden al jaren in leven gehouden door enthousiaste kartrekkers en vele vrijwilligers, waarbij activiteiten incidenteel, mondjesmaat en ten dele worden gesubsidieerd.
Om deze ‘instellingen’ in een zgn. Huis der Kunsten, onder één dak te brengen, zou wellicht een kwelling zijn (je propt ook niet alle geloven in één groot kerkgebouw). Een goed beleid t.a.v. de professionele beeldende kunst en een fatsoenlijke financiële bijdrage daarentegen zou een zege zijn.

De ‘kunstpausen’ van met name HeArtGallery en 074 PK staan niet, zoals de TC Tubantia (lees Algemeen Dagblad) maar al te graag suggereert, ‘met de ruggen tegen elkaar’ (duelleren bij volle maan?), integendeel!

Vanaf het begin (2015) was er waardering en interesse voor elkaars activiteiten en waar mogelijk en gewenst ook samenwerking; voorbeelden te over. Ook de professionele beeldend kunstenaars zijn geïnteresseerd in elkaars werk, bezoeken elkaars tentoonstellingen en werken geregeld samen in projecten; van tweespalt is geen sprake, ook niet bij het recent inpakprotest. Wel kunnen zij uiteraard van meningen verschillen, maar dat komt de dialectiek alleen maar ten goede.

De enige die een zeker belang heeft bij ‘met de ruggen tegen elkaar’ en ‘tweespalt’ is kennelijk de TC Tubantia, die dit maar al te graag en gretig suggereert.

Helaas zijn we in deze gemeente voor wat betreft de facilitering en subsidiëring op het absolute dieptepunt beland. Waar de andere culturele instellingen het mogen doen met prachtige panden en miljoenen aan jaarlijkse subsidie, worden alleen de  ‘instellingen’ voor professionele beeldende kunst stelselmatig afgescheept met steeds minder kruimels en bovendien afgeschilderd als handophouders!

Door de chronische desinteresse voor de professionele beeldende kunst bij college, raad en ambtenarij, ontbreekt het aan een adequaat beeldend kunstbeleid, waardoor HeArtGallery en Kunstenaarsinitiatief 074 PK helaas genoodzaakt zijn hun deuren te sluiten.
De ‘kunstpausen’ en hun ‘prelaten’ trekken met spijt, maar eendrachtig én definitief, eind december de stekker eruit, tot verdriet van de talloze kunstenaars en liefhebbers van kunst.

Namens HeArtGallery: Anneke Kuipers en Jan Noltes
Namens 074 PK: Pier van Dijk en Frans Mensink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.